Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZOMBAT VAGY VASÁRNAP?

A helyes Istentisztelet
Isten elpecsételi azokat, akik hozzá tartoznak, akikben Krisztus él, és felismerhetők az Ő jelleme. Krisztus megtartotta Isten összes parancsolatát, betöltötte a törvényt.
A Bárány és kísérete a Sion hegyén:Jel.14:1 És láttam: íme, a Bárány ott állt a Sion hegyén, és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokára az ő neve és Atyjának a neve volt felírva. 4-5 Ők azok, akik nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, akik követik a Bárányt, ahova csak megy, akik áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a Báránynak szánt zsengeként, és szájukban nem találtatott hazugság: ők feddhetetlenek.

14:7 Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait!         

2Móz.20:8- Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! 2Móz 16,23-30 ; 31,12-17 Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! 2Móz 23,12 ; 31,15 ; 34,21 ; 35,2-3 ; 3Móz 23,3 De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak szombatja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt.   

Jakab levele 2:10-12 Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezik. Mt 5,19 ; Gal 3,10 Mert aki ezt mondta: „Ne paráználkodj!”, ezt is mondta: „Ne ölj!” Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. 2Móz 20,13-14 ; 5Móz 5,17-18 Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. 

&

Tíz érv annak igazolására, hogy a szombat-ünneplés nem csupán a  zsidóknak adatott

1) Ádám és Éva nem voltak zsidók. “És megáldotta Isten a hetedik napot és megszentelte azt” (1Mózes 2:3), még a bűneset előtt. „Megszentelni” annyit tesz mint szent célokra elkülöníteni. Az Édenkertben egyedül Ádám és Éva számára lehetett elkülönítve a szombat, akik pedig nem voltak zsidók.

2)  A szombat az emberért lett. Márk 2:27. Ezek Jézus szavai. A szombat az Édenkertben lett, mielőtt leírásra került a Sínai hegyen. A szombat tehát az „emberért” lett, nem csupán a zsidókért.

3)  A többi 9 parancs sem csupán a zsidóknak adatott. Isten 10 parancsolatot vésett kőbe, nem pedig kilencet (ld. 5Mózes. 4:12-13; 2 Mózes 20). Vagy csupán a zsidóknak szólnának ezek? – Ne paráználkodj! Ne ölj! Ne lopj! Ne tégy hamis tanúbizonyságot!

4)  „A hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja” 2 Mózes20:10. Isten „szent napjának” nevezi a szombatot. Ésaiás 58:13. A Biblia sehol nem hívja a zsidók szombatjának, hiszen Istené.

5)  A szombat parancsolata a „jövevény”-re is vonatkozik.A negyedik parancsolat maga mondja, hogy a jövevénynek is nyugodnia kell szombatnapon. 2Mózes 20: 10. A jövevények pedig nem zsidók. Ekként a szombat rájuk is vonatkozik. Ld. még Ésaiás 56:5.

6)  Ésaiás szerint a pogányoknak is meg kell tartania. “És az idegeneket….akik megőrzik a szombatot… mert házam imádság házának hivatik minden népek számára!” Ésaiás 56: 6-7.. Így a szombat a pogányoké és minden népé, nemcsak a zsidóké.

7)  Az új földön az egész emberiség ünnepli majd a szombatot! „És lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatról-szombatra eljő minden test engem imádni, szól az Úr”. Ésaiás 66: 23. Ha ez így lesz, ne kezdjük-e el már most?

8) Az Apostolok cselekedetei szerint a pogányok is megünnepelték a szombatot. „Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nékik ezen beszédeket. Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követék Pált és Barnabást; a kik szólván hozzájuk, biztaták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében.” ApCsel 13:42-43. A kegyelem által megtért pogányok szombatot ünnepelnek e szakaszban (ld. még 44. vers).

9)  A törvény [a Tízparancsolat] az egész világnak szól, nemcsak a zsidóknak. LásdRóma 2:17-23; 3:19, 23.

10) Lukács pogány volt, aki megtartotta a szombatot. Lukács volt az egyedüli nem-zsidó újszövetségi szerző (Lukács evangéliuma és az Apostolok cselekedetei származik tőle). Lukács Pállal utazott és így írt: „És szombatnapon kimentünk a városon kívül egy folyóvíz mellé, ahol az imádkozás szokott lenni.” ApCsel. A hetedik napi szombat volt ez, a teremtés emlékünnepe (lásd 2Mózes 20:11). Lukács és Pál egyaránt tudták ezt.
https://denesotto.hu/2016/01/10-erv-miszerint-a-szombat-nemcsak-a-zsidoke/

 
 

 

Profilkép


Elérhetőség

Molnár Mária

36-70-360-5060

marika.jezussal@gmail.comArchívum

Naptár
<< Szeptember / 2022 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 31999
30 nap: 304
24 óra: 16