Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


AZ ADVENTISTA ÚTTÖRŐK HÁROMSÁG-TAGADÁSA

A korai adventisták legalább hat érvvel szolgáltak arra nézve, miért utasítják el a „Szentháromság” kifejezést.

Az első az, hogy nem látnak bibliai bizonyítékot arra, hogy egy Istenség alatt három személy létezne. A görög filozófia hatása a tanbeli fejlődésre az óegyház idejében és a középkori keresztény történelem során jól ismert tény.

Az adventisták második érve a Szentháromság elutasítására az elgondolás volt, hogy által az Atya és a Fiú egy és ugyanazon személy lesz. Említettük már ezzel kapcsolatban Bates bizonyságtételét: „A Szentháromságot tisztelve arra jutottam, hogy számomra lehetetlen hinni abban, hogy az Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia, szintén a Mindenható Atya Isten volt, egy és ugyanazon személy.” D. W. Hull, J. N. Loughborough, S. B. Whitney és D. M. Canright szintén osztotta ezt a nézetet.

Egy harmadik és az előbbivel ellentétes irányú ellenvetés a Szentháromság tanításával kapcsolatban az az elgondolás volt, hogy ennek értelmében három Isten kell, hogy legyen. „Ha az Atya, a Fiú és a Szentlélek egytől-egyig Isten, akkor három Isten lenne” − írta Loughborough 1861-ben.

Egy negyedik álláspont szerint a Szentháromságban való hit csökkenti az engesztelés értékét. Úgy érveltek, hogy mivel az „örökéletű, önmagában létező Isten” nem halhat meg, úgy ha Krisztusnak Istenként önmagában létezéssel bírt volna, nem halhatott volna meg a Golgotán. Ha csupán emberi természetét tekintve halt volna meg, áldozata pusztán emberi áldozat volt, mely a megváltás szempontjából nem kielégítő. Ily módon éppen annak érdekében, hogy Krisztus kereszthalálának valóságát megoltalmazzák, a korai adventisták úgy vélték, tagadniuk kell, hogy Krisztus öröktől való létezésénél fogva isteni halhatatlansággal bírt.

Az ötödik érv szerint az a tény, hogy a Biblia „Isten Fiá”-nak és az „isteni teremtés kezdeté”-nek nevezi Krisztust, azt bizonyítja, hogy a Fiúnak későbbi kezdettel kellett bírnia, mint az Atya Istennek.

Hatodsorban azzal érveltek, hogy a „Szentlélekkel kapcsolatban olyan kifejezések fordulnak elő − úgymint „kitöltetett a mi szívünkbe” (Róm 5:5), vagy „kiöntöm lelkemet minden testre” (Jóel 2:28) −, amik azt jelzik, hogy ezt (sic!) nem is lehet szoros értelemben véve személynek tekinteni.”

A szemléletváltás nem volt egyöntetű. 1980 – a kiújuló feszültségek előhírnökei. A viták napjainkig folynak.

Bővebben itt: Jerry A. Moon : Az isteni Háromság tanításának története az advent-mozgalomban www.szaboferenc.hu/tanulm/htanit.rtf

                                          *  *  *  *  *


jhwaggoner.jpg A Szentháromság tana zavarossá teszi az engesztelést - Joseph H. Waggoner: 1820-1889 - http://filadelfia.hu/filadelfia/olvas.php?t=konyvek&m=uttoro&l=2_jhwaggoner

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Profilkép


Elérhetőség

Molnár Mária

36-70-360-5060

marika.jezussal@gmail.comArchívum

Naptár
<< November / 2021 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 27710
30 nap: 859
24 óra: 30